بسم الله الرحمن الرحیم

    آیت الله بهاء الدینی رحمة الله علیه:

اگر می خواهید موفق به درک و فهم کلمات انبیا، کلمات خدا، کلمات نهج البلاغه، کلمات صحیفه سجادیه شوید، باید مزکّی شوید. اگر مزکّی شدید درک می کنید. آنچه را متکلم اراده کرده است، معلوم نیست بفهمید، لکن مصادیق مفاهیم به اختلاف نفوس مختلف است. قرآن می گوید: «لا یمسّهُ إلّا المطهّرون». کتاب عزیز را غیر از انسان مطهر نمی تواند بفهمد. فهم حکیمانه میگوید: مراد از مطهر، مطهر از پلیدیهاست، مطهر از رذائل نفسانی و مطهر از شرک است. تا زمانی که انسان از این رذائل طهارت پیدا نکند و پاک نمی شود، با کتاب خدا آشنا نمی شود، درک فقهی می گوید: «لا یمسّهُ إلّا المطهّرون» یعنی تماس بدنی و اعضا و جوارح؛ یعنی بی وضو نمی توان دست به قرآن بزنی، این هم درست است. این هم مطهر است. طهارت از ارجاس تطهیر است.

                                                                                                            سیری در آفاق، ص 239